вглъбен

гл. - вдълбочен, унесен, замислен, отдаден, потънал в мисли, задълбочен, съсредоточен, проникновен, зает, сериозен, умислен, угрижен, загрижен

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вдълбочен — гл. унесен, замислен, занесен, отдаден, вглъбен, улисан, съсредоточен, потънал в мисли, зает, умислен, угрижен, загрижен, сериозен гл. проникновен …   Български синонимен речник

  • задълбочен — прил. съсредоточен, вглъбен, вдълбочен, проникновен, проницателен прил. основен, коренен, дълбок прил. погълнат, унесен прил. подробен, изчерпателен, цялостен, категоричен прил. сериозен, добросъвестен, ревностен …   Български синонимен речник

  • замислен — прил. умислен, потънал в мисли, погълнат от мисли, размислен, замечтан, вдълбочен, вглъбен, унесен, съсредоточен, угрижен, загрижен, навъсен, сериозен, разсъдителен прил. обмислен, предумишлен, скроен, разсъден, предначертан, преднамерен прил.… …   Български синонимен речник

  • затворен — прил. притворен, скрит, запечатан прил. заграден, ограден, окръжен прил. арестант, затворник, задържан, арестуван прил. саможив, необщителен, уединен, вглъбен, отчужден, несъобщителен, ограничен, стеснителен, еснаф, неразговорлив, мълчалив,… …   Български синонимен речник

  • захласнат — прил. унесен, вдълбочен, вглъбен, замечтан, замислен, загледан, вгледан, прехласнат прил. забравен, занесен, заплеснат прил. зяпнал, зинал …   Български синонимен речник

  • навъсен — прил. начумерен, намусен, намръщен, смръщен, темерутин, сърдит, мрачен, мълчалив, нацупен, тъжен, печален, натъжен прил. замислен, тих, вглъбен прил. груб, невъзпитан, кисел прил. потиснат, враждебен прил. унил, меланхоличен, безрадостен,… …   Български синонимен речник

  • погълнат — гл. глътнат, лапнат, нагълтан, налапан, излапан, изяден, консумиран, хапнат гл. изразходван, изхабен, загубен гл. зает, обзет, замислен, вглъбен, обхванат, вдаден, загрижен, мечтателен гл. задълбочен, съсредоточен, унесен …   Български синонимен речник

  • самотен — прил. уединен, усамотен, изолиран, отделен, отстранен, изоставен, напуснат, пустинен, непристъпен, непосещаван прил. сам, самотник, оттеглил се, затворен в себе си, вглъбен, вдълбочен, замислен прил. нещастен, неутешим прил. откъснат прил. тъжен …   Български синонимен речник

  • съсредоточен — прил. концентриран, централизиран, групиран, натрупан, отрупан, събран, сбран прил. углъбен, вглъбен, напрегнат, устремен, внимателен, бдителен, осторожен, замислен, сериозен, вдълбочен, унесен прил. отправен, определен, насочен, фиксиран прил.… …   Български синонимен речник

  • умислен — прил. замислен, вдълбочен, унесен, вглъбен, отдаден, потънал в мисли, угрижен, загрижен, замечтан, съсредоточен, улисан прил. сериозен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.